REferanser

Bravo II

 

Før og etter reperasjon

 

Volvo IPS P-5

 

Før og etter reperasjon

 

 

ZF propell 26x27" før og etter reperasjon

 

 

Bytte av propellhub/ propellnav

 

 

Mikado Z propell 21x23" før og etter reperasjon

 

 

Rebell propell 15 ¾" x 15" til Suzuki 200 HK før og etter reperasjon

 

 

Før og etter reperasjon av propellblader

 

 

Før og etter reperasjon av girhus/

undervannshus